Podmienky používania

Vitajte na našej webovej stránke. Používaním tejto stránky vyjadrujete svoju súhlas s nasledujúcimi podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, prosím, nezapojte sa do používania našej stránky.

Používateľom tejto stránky sa stáva každý návštevník, ktorý prechádza jej obsahom a využíva jej služby.

Obmedzenia používania

Je zakázané odkazovať na túto stránku z webových stránok s nevhodným obsahom, ako je pornografický materiál, násilie alebo nezákonné aktivity.

Používateľ nesmie poškodzovať alebo neoprávnene pristupovať k našim informáciám, softvéru alebo systémom týkajúcim sa tejto stránky.

  • Používateľ je zodpovedný za prístup k internetu a k zariadeniu na používanie tejto stránky.

Používateľ nesmie rozširovať nepravdivé informácie o tejto stránke alebo o nás.

Dôvernosť a ochrana osobných údajov

Respektujeme súkromie našich používateľov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, budeme používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia.

  • Zaznamenávame určité informácie o návšteve stránky, vrátane IP adresy, prehliadača a operačného systému používateľa. Tieto informácie nám pomáhajú spravovať a zlepšovať našu webovú stránku.

Odhraničenie zodpovednosti

Materiály na tejto stránke sú poskytované 'tak, ako sú' a bez záruky akejkoľvek povahy. Pred poskytnutím akejkoľvek služby alebo obsahu na tejto stránke starostlivo skúmame a zvažujeme všetky informácie, ale nezaručujeme ich presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť.

  • Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akejkoľvek škody, ktoré by mohly vzniknúť v dôsledku používania tejto stránky.
  • Odkazy na iné webové stránky sú poskytované iba pre vaše pohodlie. Nezodpovedáme za obsah týchto stránok.